Naar de inhoud
 • Content creatie
 • Online advertising
 • Marketing automation
 • Experimentatie
 • Digitale strategie

Telenet Pay

Nieuwe betaaloplossing op de markt brengen

Telenet Pay, de nieuwste digitale betalingsoplossing van Telenet, stond voor de uitdaging om effectief in de markt gezet te worden. Ons doel was om Telenet Pay bekend te maken bij het brede publiek, gebruikersgedrag te begrijpen en de meest effectieve kanalen voor onze omni-channel aanpak te identificeren.

Context & toelichting van de klant

 • Vertical/Industrie: Telecom
 • Grootte: Groot bedrijf met een sterke aanwezigheid in de telecommunicatie en digitale diensten
 • Actief in: België
 • Doel van de samenwerking: Telenet Pay succesvol in de markt zetten, met een focus op het verbeteren van de Return on Ad Spend (ROAS) en het verhogen van het aantal verkopen.

Onze aanpak

Onze aanpak voor de lancering van Telenet Pay begon met een grondige kennismaking met het product, Telenet Pay, waarbij we de essentie en doelstellingen ervan volledig begrepen. We hebben gedragspersona's geïdentificeerd en relevante terminologie vastgesteld om een diepgaand inzicht te krijgen in de doelgroepen en hun behoeften. Dit vormde de basis voor onze verdere digitale strategie.

In de validatiefase hebben we twee sprints uitgevoerd, elk met meerdere experimenten, om gedragspersona's te valideren en groeiversnellers te identificeren. Door continu klantenfeedback loops te implementeren, hebben we onze strategie voortdurend aangepast en geoptimaliseerd op basis van echte gebruikerservaringen.

Vervolgens hebben we een go-to-market strategie ontwikkeld, waarbij concrete KPI's zijn gedefinieerd en een strategisch rapport is opgesteld op basis van verzamelde data en inzichten. Deze strategie vormde de basis voor onze verdere acties.

Jonge vrouw in gele jas me hoofdtelefoon op die naar haar smartphone kijkt. Logo's van verschillende apps zweven rond haar

Onze dienstverlening

GTM strategie: We hebben een gedetailleerde go-to-market strategie ontwikkeld om Telenet Pay effectief op de markt te brengen. Dit omvatte het vaststellen van KPI's, het opstellen van een strategisch rapport op basis van evidence-based inzichten, en het ontwikkelen van een GTM-strategie die gericht was op het bereiken van de doelstellingen van Telenet Pay.


Digitale marketing strategie:
We hebben een uitgebreide digitale marketingstrategie ontwikkeld om de lancering van Telenet Pay te ondersteunen. Dit omvatte onder meer het identificeren van geschikte kanalen voor onze omni-channel benadering, het uitvoeren van experimenten om effectieve strategieën te valideren, en het ontwikkelen van contentformaten die aansluiten bij de behoeften van onze doelgroep.


Content strategie en creatie:
We hebben verschillende content formaten ontwikkeld voor alle kanalen, waaronder betaalde advertenties, visuals, calculators/quizzes en e-mailcampagnes. Hierbij hebben we maximaal twee feedback rondes gebruikt om ervoor te zorgen dat de content relevant was voor en impact had op onze doelgroep.


SEA (Search Engine Advertising):
We hebben verschillende SEA-campagnes uitgevoerd, waaronder Google Search advertenties. Hoewel deze campagnes geen significante resultaten opleverden, hebben we waardevolle inzichten verkregen die ons hebben geholpen om onze strategie verder te optimaliseren.


Social media ads:
We hebben advertentiecampagnes uitgevoerd op platforms zoals Facebook, Instagram en TikTok om de bekendheid van Telenet Pay te vergroten en gebruikers te activeren. Dit omvatte ook het opzetten van een customer survey en in-store interviews om extra inzichten te verkrijgen.


Experimentatie:
We hebben een breed scala aan experimenten uitgevoerd over de gehele pirate funnel, inclusief awareness, acquisition, activation, en referral fasen. Dit omvatte onder meer het testen van verschillende Unique Selling Propositions (USP's), het uitvoeren van e-mail blasts en SMS-campagnes, en het opzetten van een virale loops campagne om het aantal gebruikers te vergroten.


Rapportering:
We hebben een uitgebreid rapport opgesteld van alle resultaten en inzichten, inclusief strategisch advies voor toekomstige stappen. Bovendien hebben we onze kennis gedeeld via ons experiment cookbook, waardoor Telenet en andere stakeholders kunnen profiteren van onze ervaringen en inzichten.

Resultaten

 • De implementatie van onze strategische aanpak resulteerde in aanzienlijke verbeteringen in ROAS en een recordaantal adopters voor Telenet Pay.

 • Door de uitgevoerde experimenten kregen we waardevolle inzichten in het gedrag van de doelgroep en konden we onze strategie voortdurend optimaliseren voor betere resultaten.

 • De awareness campagnes, zoals de quiz over app-gedrag en de viral loops campagne, genereerden veel interesse en betrokkenheid bij het publiek, wat resulteerde in een grotere bekendheid van Telenet Pay.

 • De gerichte digital advertising campagnes op platforms zoals Facebook, Instagram en TikTok hebben geleid tot een aanzienlijke toename van het verkeer naar de Telenet Pay-website en een stijging van het aantal gebruikers.

 • Het gebruik van e-mailmarketing, inclusief e-mail blasts en een sms-campagne, resulteerde in een hogere betrokkenheid van de bestaande klanten van Telenet en stimuleerde conversies.

 • De inzet van CRO (Conversion Rate Optimization) tactieken, zoals banners in de Telenet app, droeg bij aan een verbeterde conversieratio en een verhoogd gebruik van Telenet Pay onder bestaande klanten.

Round up

De lancering van Telenet Pay door Ants illustreert de kracht van een holistische en strategische benadering in digitale marketing. Door een grondige voorbereiding, nauwgezette uitvoering van diverse strategieën en continue optimalisatie hebben we niet alleen de gestelde doelen bereikt, maar ook een stevige basis gelegd voor duurzame groei en succes in de digitale markt.

Kenneth Tallir

CCO & Digital marketing consultant

Gestuurd door inzichten, gemotiveerd door resultaten. Laat ons samen verkennen hoe wij jouw digitale ambities kunnen waarmaken.

Contacteer ons

Gerelateerde cases